Top

Kalite Politikalarımız


Kalite Politikamız

Kalite yönetim sistemi şartlarına uygun olarak çalışmak ve sistemimizi sürekli geliştirmek, Ürün ve hizmetlerimizi, müşteri şartlarına uygun olarak istenilen kalite düzeyinde ve zamanında sunmak, Çevre duyarlılığına ve yasal düzenlemelere uyarak, toplumun ihtiyaç ve beklentilerini karşılamak için ürün ve süreçlerimizi sürekli iyileştirmek ve yaptığımız her işe yeni değerler katabilmek, Sistem şartlarına uyulması, maliyetlerin azaltılması ve ürün kalitesinin sürekli iyileştirilmesi çalışmalarımıza tüm personelin katkısını sağlamak, Personelimizi eğitimler ile firma amaçları ve kişisel gelişimleri doğrultusunda sürekli desteklemek, Uluslararası platformda da hizmetlerimizi varolan kalite anlayışımıza ve yasal şartlara göre gerçekleştirmek, Kurumsal ve teknolojik yenilikleri uygulamak, İş güvenliği ve işçi sağlığını ön planda tutarak, çalıştığımız çevreyi korumak ve kaynaklarımızı en verimli şekilde kullanmaktır.